PRIMEIRO ANO DE COLEXIACIÓN: (40%)

By | 1 julio, 2014

a. Beneficiarios/as:

Licenciados/as en arquitectura, con título español ou estranxeiro, que non estiveran colexiados con anterioridade en ningún Colexio de Arquitectos de España, e que soliciten e obteñan a colexiación no COAG.

b. Requisitos:

  • Aportar a documentación requirida para a súa colexiación
  • Obter a alta colexial mediante acordo da Xunta de Goberno, a Comisión Executiva ou mediante acordo provisional do Secretario da Xunta de Goberno.

c. Duración:

Esta bonificación só se aplicará no ano natural no que se produce a solicitude de alta no Colexio, polo que, o dereito á aplicación da bonificación rematará o 31 de decembro do ano natural de presentación da solicitude.